Mødereferater 

13.10.2021 Generalforsamling - Hent referat i PDF her

27.10.2021 Bestyrelsesmøde - Hent referat i PDF her

15.11.2021 Bestyrelsesmøde - Hent referat i PDF her 

22.02.2022 Bestyrelsesmøde -Hent referat i PDF her 

19.04.2022 Generalforsamling -Hent referat i PDF her  

17.08.2022 Bestyrelsesmøde - Bestyrelsesmødereferat17082022.pdf

24.10.2022 Bestyrelsesmøde - Hent PDF her

10.04.2023 Bestyrelsesmøde - HFF bestyrelsmøde 10.04.2023 refferat.pdf

17.04.2023 Generalforsamling - Generalforsamling-referat-17042023.pdf

18.06.2023 Bestyrelsesmøde - Hff bestyrrelsesmøde d. 18 juni Referat.pd

09.11.2023 Bestyrelsesmøde - HFF bestyrelsmøde 09.11.2023 referat.pdf

09.04.2024 Generalforsamling - Generalforsamling-referat-2024.pdf

09.05.2024 Bestyrelsesmøde - HFF bestyrelsmøde 05.2024 -referat.pdf