VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER FOR ANVENDELSE AF OG BETALING VIA HFF´S HJEMMESIDE

1 Introduktion

1.1 Forretningsbetingelser gældende for: HFF

Organisationens juridiske navn: Humlebæk Fitness Forening

Selskabsform: Forening

CVR-nummer: 37475955

Officiel e-mail adresse: info@hff.dk

Officiel web-adresse: http://www.hff.dk/

2 Vilkår og betingelser for hjemmesiden

2.1 Ved benyttelse af HFF´s hjemmeside (”Hjemmesiden”) accepterer du vores vilkår og betingelser for anvendelse af hjemmesiden (”Hjemmesidevilkår”). Såfremt du ikke kan acceptere Hjemmesidevilkårene, skal du forlade Hjemmesiden øjeblikkeligt.

2.2 HFF og foreningen kan ændre Hjemmesidevilkårene når som helst. Du bør derfor løbende besøge Hjemmesiden for at se de gældende Hjemme-sidevilkår. Du vil være underlagt de politikker samt vilkår og betingelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor du anvender Hjemmesiden.

2.3 Du er ansvarlig for at indgå alle de aftaler, der er nødvendige for, at du har adgang til Hjemmesiden. Du er ligeledes ansvarlig for at sikre, at alle personer, der går ind på Hjemmesiden via din internetforbindelse, er bekendt med Hjemmesidevilkårene, og at de overholder dem.

3 Pris og betaling

3.1 Når du køber varer og/eller yderlser via Hjemmesiden, trækkes din betaling af Nets A/S, Nordea A/S eller en anden godkendt indløser, der samtidig sørger for, at din betaling overføres til HFF.

3.2 Når du anvender Hjemmesiden til at betale for varer og ydelser m.m. HFF accepterer du, at HFF administrerer din betaling på de vilkår og betingelser, der er angivet her på Hjemmesiden.

3.3 HFF kan opkræve et gebyr i forbindelse med din betaling på Hjemmesiden. Et eventuelt gebyr vil altid være angivet tydeligt alle steder, hvor en transaktion kan foretages samt fremgå tydeligt af alle priser nævnt på Hjemmesiden. Endvidere vil et opkrævet gebyr fremgå af din kvittering.

3.4 På Hjemmesiden kan der betales med følgende betalingsmidler:

  • Dankort
  • Visa/Dankort

3.5 Betaling for ydelser såsom kontingent og holddeltagelse etc. sker forud. Varer købt i webshop betales først ved afsendelse eller udlevering af varen.

3.6 HFF benytter DIBS og quickpay som betalingsgateway. DIBS A/S og Quickpay ApS er ansvarlig for den krypterede transaktion mellem dit betalingskort og Nets A/S samt Nordea A/S. Læs mere på hhv. dibs.dk og quickpay.net om sikkerheden ved online betaling.

3.7 Alle priser nævnt på Hjemmesiden er inklusive moms med mindre andet er nævnt

4 Fortrydelsesret

4.1 Du har 14 dages fortrydelsesret for køb foretaget på Hjemmesiden. Har du købt en vare, løber fortrydelsesretten fra leveringstidspunktet. Har du købt en ydelse, f.eks. holddeltagelse, løber fortrydelsesretten fra bestillingstidspunktet og bortfalder når du deltager første gang.

4.2 Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten for en ydelse, f.eks. holddeltagelse, skal du rette henvendelse til HFF , som leverer ydelsen, inden udløbet af fortrydelsesretten.

4.3 Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten for en vare, skal varen returneres til nærværende forening, som leverer varen, inden udløbet af fortrydelsesfristen.

5 Personoplysninger

5.1 Når du benytter Hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere dig, selv om du er logget ind.

5.2 Følsomme data, eksempelvis betalingskortinformationer, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer").

5.3 De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares krypteret på serveren.

5.4 Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Persondatalovens regler herom.

5.5 De oplysninger, du giver ved din brug af Hjemmesiden, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende anvendt i forbindelse med fakturering af indkøb hos HFF samt udsendelse af nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.

5.6 Som registreret bruger hos HFF har du altid mulighed for indsigt i de oplysninger, vi har samlet om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

5.7 Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.

6 Brugernavn og adgangskode

6.1 Ønsker du at tilmelde dig hold eller andre ydelser hos HFF, tildeles du et brugernavn og en adgangskode når du opretter en profil.

6.2 Det er dit ansvar at opbevare brugernavn og adgangskode på betryggende vis og ikke videregive disse informationer til andre.

6.3 Du kan bestille en ny adgangskode den kan bestilles på hjemmesiden, hvor du har oprettet dig som bruger.

7 Nyhedsbreve

7.1 Du kan tilmelde dig vores nyhedsbreve.

7.2 Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbreve, udsender vi det til dig via e-mail til den e-mailadresse, du har oplyst.

7.3 Du kan til enhver tid framelde dig vores nyhedsbreve ved at slette din profil på Hjemmesiden, eller ved at framelde dig nyhedsbreve enten via et link i nyhedsmailen eller på din profil via Hjemmesiden.

8 Cookies

8.1 I forbindelse med login installeres en midlertidig cookie på din computer.

8.2 I Internet Explorer (version 5.x) kan pågældende cookies om ønsket slettes under menuen "Funktioner" - "Internetindstillinger" - "Slet cookies".

9 Tekniske krav til brugerens computerudstyr

9.1 Der arbejdes på at optimere teknikken på Hjemmesiden, således at Hjemmesiden fungerer i de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, Chrome) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux).

10 Ansvarsfraskrivelse

10.1 HFF er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder som er udenfor vores kontrol.

10.2 HFF kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af Hjemmesiden.

10.3 HFF tager forbehold for taste- og prisfejl, forkert angivet tidspunkter og lokationer.

10.4 HFF indestår ikke for, at Hjemmesiden og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

10.5 Selvom HFF tilstræber at sikre, at oplysningerne på Hjemmesiden er korrekte, lover vi ikke, at de er præcise eller fuldstændige. HFF kan foretage ændringer i materialet på denne Hjemmeside eller til de ydelser og priser, der er beskrevet, når som helst og uden varsel. Materialet på Hjemmesiden kan være forældet, og HFF forpligter sig ikke til at opdatere materialet. I særdeleshed lover vi ikke, at de oplysninger, som foreningerne har leveret og viser på Hjemmesiden, som f.eks. beskrivelser, priser og forventede tider, er korrekte eller opdaterede.

10.6 HFF er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller foto.

10.7 Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for HFF.

10.8 HFF påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af HFFs ydelser på Hjemmesiden.

10.9 Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten på en ydelse eller den service, en forening har leveret, skal du kontakte HFF og bede om en udredelse på dine vegne. Vi vil vurdere de enkelte sager såfremt de skulle opstå og finde en passende løsning.

10.10 Du er ansvarlig for sikkerheden af det kodeord, du har brugt til at registrere dig på Hjemmesiden. Medmindre HFF ved uagtsomhed videregiver dit kodeord til tredjemand, er HFF ikke ansvarlig for uberettigede transaktioner, der indgås ved brug af dit navn og kodeord.

11 Kontakt

11.1. Generelt: I henhold til 10.9 vil HFF derfor så vidt muligt forsøge at hjælpe dig, hvis du har problemer med din tilmelding/bestilling. Du kan kontakte HFF ved at klikke på Kontakt i menuen.

11.2. Spørgsmål til din tilmelding eller bestilling: Hvis du har andre problemer med din tilmelding eller bestilling, kan du kontakte HFF som beskrevet ovenfor.

11.3. Ændring eller annullering af din tilmelding eller bestilling: Hvis du ønsker at annullere eller ændre din tilmelding eller bestilling, efter den er afgivet, og betalingen er godkendt, kan du kontakte HFF som beskrevet ovenfor. Det er dog ingen garanti for, at HFF accepterer dine ønsker.

11.4. Klager og feedback: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten af en ydelse eller den service, HFF har leveret, kan du give feedback via Kontakt.

11.5. Kompensation: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten på en ydelse eller den service HFF har leveret, og du ønsker at få refunderet beløbet eller et forholdsmæssigt afslag i prisen eller en anden kompensation, skal du kontakte HFF som beskrevet ovenfor. Bemærk venligst, det er dog ingen garanti for, at HFF accepterer dine ønsker.

12 Force majeure

12.1 HFF er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (Force majeure).

12.2 Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (uden begrænsning) følgende:

(a) strejke, lockout eller andre kollektive kampskridt

(b) civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig

(c) brand, eksplosion, uvejr, oversvømmelse, jordskælv, sammensynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe

(d) umuliggørelse af brug af jernbaner, skibe, fly, biltransport eller andre offentlige eller private transportmidler

(e) umuliggørelse af brug af offentlige eller private telenetværk

(f) en regerings handlinger, dekreter, lovgivning, forordninger eller begrænsninger.

12.3 Vores opfyldelse af en kontrakt anses for at være ophævet i den periode, Force majeure-begivenheden varer, og vi vil have udsættelse med opfyldelsen i en sådan periodes varighed. Vi vil gøre vort bedste for at bringe Force majeure-begivenheden til ophør eller finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til kontrakten kan opfyldes på trods af Force majeure-begivenheden.

13 Udmeldelse

13.1 Udmeldelse af HFF kan kun ske ved skriftlig henvendelse senest 1 måned før udløb af bindings periode, se Kontakt for kontaktinformation.

13.2 Binding i HFF er minimum 6 måneder uanset angivet betalingsløsning.