Regler for Humlebæk Fitness Forening

 • HFF er kun for medlemmer og alle, der skal ind i centret, skal bruge nøglebrik. Det er ikke tilladt at lukke andre ind/videregive sin nøglebrik. 
 • Børn under 15 år må ikke opholde sig i centeret, medmindre man er tilmeldt teenfitness holdet og holdtræningen er i gang.
 • Man viser hensyn til de andre medlemmer og instruktører og respekterer de anvisninger instruktørerne giver.
 • Omklædning foregår i omklædningsrummet og tasker og overtøj opbevares i omklædningsrummet eller i skabene.
 • I centeret anvendes indendørs fodtøj og træningstøj.
 • Træningsudstyret tørres af efter brug og vægte og skiver lægges på plads efter brug.
 • Al træning foregår på eget ansvar.
 • Mobil er på lydløs og samtale foregår uden for fitness lokalet.
 • Mister du din nøglebrik, skal du bede om at få den spærret og ny nøglebrik skal købes.
 • Alle former for doping er forbudt og medfører bortvisning. Anti doping Danmark foretager uventede kontrolbesøg i foreningen.
 • Lokalerne åbner kl. 5 og skal forlades senest kl. 23.
 • Opsigelse af medlemskab skal ske senest 30 dage før næste kontingents opkrævning og kan tidligst ske 6 måneder efter indmeldelse.
Brud på ovenstående regler kan medføre karantæne eller bortvisning uden mulighed for refusion.