INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

I henhold til vedtægternes §7, stk. 1, indkaldes hermed til generalforsamling den 17. april 2023 kl. 19:00 i kantinen ved Langebjerg hallen, Langebjergvej 403.

Der er kun adgang til generalforsamlingen for medlemmer der har betalt kontingent for indeværende år inden generalforsamlingen.

Vi opfordrer de interesserede medlemmer til at komme til en hyggelig forsamling, hvor vi kan høre, hvordan vi bedst muligt imødekommer jeres behov og ønsker. Under generalforsamlingen vil der være mulighed for at drøfte forskellige emner såsom træningsudstyr, regnskab for sidste år, events og meget mere. Vi vil også præsentere en statusopdatering omkring HFF og foreningens fremtidige planer. Sammen kan vi skabe et stærkere og mere inkluderende træningsmiljø for alle medlemmer af HFF.

 

Generalforsamlingens dagsorden er jvf. vedtægternes §7, stk. 4 som følger:

1.                       Valg af dirigent.

2.                       Valg af referent.

3.                       Formandens / Bestyrelsens beretning.

4.                       Forelæggelse af regnskabet for det forgangne år.

5.                       Budget for det indeværende år.

6.                       Fastsættelse af kontingent.

7.                       Indkomne forslag.

8.                       Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. (se herunder)

9.                       Valg af revisor.

10.                    Eventuelt.

 

Bemærk:

Formand, kasser, samt ordinære bestyrelsesposter, vælges for en 2-årig periode. Suppleanter vælges for en 1-årig periode.

 

Følgende poster er på valg i år:

 • Formand - Tonny Gumoes (valg lige år)
 • Kasserer - Patrick Nielsen (valg ulige år)
 • Bestyrelsesmedlem Sixten Schmidt (valg ulige år)
 • Bestyrelsesmedlem Camilla Bach-Johansen (valg lige år)
 • Bestyrelsesmedlem Philip Wiberg Gumoes (valg lige år)
 • Bestyrelsesmedlem Fahad Ahmed (valg ulige år)
 • Bestyrelsesmedlem Daniel Sommer (valg lige år)
 • Suppleant Mette Søgaard (valg for 1 år)
 • Suppleant ”Mangler” (valg for 1 år)
 • Revisor ”Mangler” (valg ulige år)
 • Revisor Mogens Grunnet (valg lige år)

I henhold til vedtægternes §7, stk. 1, skal forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt kandidater der ønsker at opstille til bestyrelsen, være bestyrelsesformanden i hænde senest den 9. april og sendes til info@hff.dk.

 

Den 10. april udsendes endelig dagsorden.